اطلاعیه: اتمام واگذاری مرکز تماس اشتراکی

پنجشنبه ، ۳۰ دی ۱۴۰۰

ظرفیت فاز 9 واگذاری مراکز تماس اشتراکی طنین برای عموم هموطنان به اتمام رسید و هم اکنون واگذاری آن از تاریخ  این اطلاعیه دیگر انجام نخواهد شد.