همزمان با آغاز سال جدید و نوروز باستانی، از تاریخ 1 فروردین 1398 شماره تماس درون شبکه ای 9090 ویژه مرکز تماس کاربران و مشترکین پارستلی در تمامی استان های سراسر کشور راه اندازی گردید. خاطر نشان می سازد استفاده و هرگونه تماس با این شماره کاملا رایگان و بدون هزینه است

« بازگشت