با توجه به تغییرات نرخ ارز و توسعه تجهیزات و امکانات فنی، تعرفه بسته های ساماه هوشمند افزایش فالوور ایرانی در نرم افزار محبوب اینستاگرام از تاریخ 27 اسفند 1397 به میزان 10 درصد افزایش یافت

« بازگشت