متاسفانه به دلیل مشکل پیش آمده برای درگاه بانک پارسیان و عدم فعال بودن آن در برخی ای پی ها ، درگاه پرداخت آنلاین زرین پال برای استفاده و پرداخت های صورت حسا ب های کلیه مشترکین فعال شد.

« بازگشت