شارژ اعتبار تماس با تلفن خارج از کشور

ارزان ، با کیفیت ، کمترین تعرفه مکالمات خارج از کشور

کارت تلفن تماس خارجه خانگی

50.000 تومان
بدون محدودیت زمانی
پشتیبانی 24 ساعته
امکان اتصال به پارسکال

کارت تلفن تماس خارجه سازمانی

100.000 تومان
بدون محدودیت زمانی
پشتیبانی 24 ساعته
امکان اتصال به پارسکال