آغاز هفته دولت گرامی باد

شنبه ، ۳ مهر ۱۴۰۰

شبکه ارتباطات لوناپارس، فرا رسیدن هفته دولت را گرامی و برای دولت سیزدهم موفقیت و پیروزی آرزو دارد