معرفی شماره های مرکز پشتیبانی و فروش کاربران

چهارشنبه ، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

با توجه به تغییرات شبکه فنی اپراتور میزبان سرشماره 9109 و اختلال 72 ساعته در مرکز تماس پشتیبانی و فروش کاربران 02191090906 / 07191090906 / 03191090906 ، به اطلاع می رساند، مشترکین و کاربران گرامی به منظور تماس با همکاران و واحدهای مربوطه می توانند با شماره 02191011690 (تهران) و 91010109 (کرج) تماس حاصل نمایند