اطلاعیه: اتمام واگذاری PBX اشتراکی و رایگان

جمعه ، ۹ آبان ۱۳۹۹

با توجه به درخواست های کاربران و اتمام ظرفیت سرویس واگذاری مرکز تلفن دیجیتال اشتراکی طنین، کلیه بسته ها و خدمات رایگان سرویس اشتراکی طنین پلاس از تاریخ 24 مهر ماه به اتمام رسیده و امکان واگذاری ندارد