خبر خوب: شروع فاز 2 واگذاری سرشماره SMS پارستل

چهارشنبه ، ۲ مهر ۱۳۹۹

پیرو استقبال بی سابقه کاربران از خدمات تلفن ثابت و درخواست های مکرر ثبت شماره تلفن پارستلی به عنوان سرشماره سامانه پیام کوتاه، فاز 2 واگذاری و ثبت شماره پارستلی به عنوان سرشماره سامانه پیام کوتاه با اپراتور 5000 از تاریخ 13 شهریور 1399 آغاز شد. کاربران برای ثبت سفارش و درخواست به حساب امور مشترکین خود مراجعه نمایند.