خبر خوب: فروش ویژه گوشی تلفن Simton T210

چهارشنبه ، ۲ مهر ۱۳۹۹

با توجه به نیاز کاربران برای استفاده از خدمات تلفن ثابت پارستل، فروش ویژه گوشی تلفن Simton T210 در سراسر کشور آغاز شد.