خبر عالی: شروع پیش ثبت نام واگذاری اینترنت پرسرعت VDSL

سه شنبه ، ۱ مهر ۱۳۹۹

پیش ثبت نام واگذاری سرویس محبوب اینترنت پرسرعت VDSL شبکه ارتباطات لوناپارس در سراسر کشور آغاز شد