خبر خوب: آغاز فاز 2 واگذاری سرویس محبوب تلفن ثابت پارستل در استان فارس

سه شنبه ، ۱ مهر ۱۳۹۹

همزمان با برنامه توسعه و یار یخداوند با همکاری اپراتور میزبان، فاز 2 واگذاری خدمات تلفن ثابت در استان فارس با کد استانی 071 از تاریخ 12 خرداد 1399 آغاز شد.