خبر خوب: واگذاری مجدد فاز چهارم مراکز تلفن PBX ابری رایگان ویژه خطوط پارستلی

یکشنبه ، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

با توجه به قطع موقت واگذاری مراکز تلفن رایگان و پیرو برنامه افزایش ظرفیت سرویس ها و خدمات شبکه ارتباطات لوناپارس در فاز چهارم، ارایه مراکز تلفن تحت شبکه PBX بر روی خطوط تلفنی پارستل مجددا آغاز و از تاریخ 1 اسفند 1398 در دسترس هموطنان گرامی قرار گرفت.