اطلاعیه: عدم ارایه و واگذاری مرکز تلفن دیجیتال رایگان تا اطلاع ثانوی به دلیل انجام توسعه فاز 4

یکشنبه ، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

پیرو برنامه قبلی و شروع فاز 4 توسعه و اتمام ظرفیت واگذاری سرویس های مرکز تلفن دیجیتال رایگان و بسته Tau1، تا اطلاع ثانوی تا انجام مراحل فنی ، سرویس های فوق امکان واگذاری و فعال سازی را ندارند.