اطلاعیه: اختلال سراسری در شبکه ارتباطات کشور

یکشنبه ، ۲۹ دی ۱۳۹۸

با توجه به وجود آمدن اختلال سراسری در شبکه ارتباطات و اینترنت کشور، کلیه سرویس های ارتباطی از تاریخ 4 دی 1398 موقتا دچار اختلال می باشد.