به اطلاع میرساند طبق مصوبه 217 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کل کشور (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) ، کلیه خطوط تلفن ثابت و سیم کارتهای اعتباری که بیش از 90 روز غیرفعال بوده اند و مانده حساب آنها طبق مصوبه فوق به اتمام رسیده است به حالت تعلیق دائم درخواهندآمد و ممکن است شماره آن به شخص دیگری واگذار گردد.

« بازگشت