پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص توسعه خدمات و مسیریابی خطوط ایرانسل در برخی استانها، این اختلال در حال حاضر به پایان رسیده و امکان ارتباط از تمامی خطوط ایرانسل به تلفن ثابت پارستل محیا می باشد.

« بازگشت