پیرو اطلاعیه های قبلی مبنی بر به روز رسانی سامانه های مرتبط با تلفن ثابت از طرف اپراتور میزبان، کلیه سامانه فعال و اختلال مربوطه بر طرف گردیده است.

« بازگشت