انجام به روز رسانی ها و رفع اختلال سامانه ها مرتبط با تلفن ثابت پارستل

سه شنبه ، ۶ خرداد ۱۳۹۹

پیرو اطلاعیه های قبلی مبنی بر به روز رسانی سامانه های مرتبط با تلفن ثابت از طرف اپراتور میزبان، کلیه سامانه فعال و اختلال مربوطه بر طرف گردیده است.