اطلاعیه: ثبت صحیح شماره تلفن همراه و الزام به تایید کد در ثبت نام

پنجشنبه ، ۱ اسفند ۱۳۹۸

پیرو اطلاعیه های قبلی نسبت به احرا ز هویت مشترکین و ثبت صحیح اطلاعات، از تاریخ 20 شهریور 1398 کلیه کاربران جدید و قدیم شبکه ارتباطات لوناپارس الزام به ثبت و دریافت کد تایید فعال سازی از طریق شماره تلفن همراه را خواهند داشت.