به روز رسانی سامانه ارتباط با مشتریان گروه ارتباطات لوناپارس انجام شد

پنجشنبه ، ۱ اسفند ۱۳۹۸

پیرو توسعه خدمات و امکانات ارتباطی ، سامانه ارتباط با مشترکین شبکه ارتباطات لوناپارس و مرکز پشتیبانی 24 ساعته فروش و پشتیبانی کاربران توسعه و به روز رسانی گردید