با یاری خداوند و همکاران توسعه مهندسی شبکه ارتباطات لوناپارس ارایه خدمات تلفن ثابت پارستل در استان پهناور سیستان و بلوچستان فراهم گردید و هموطنان گرامی در این استان می توانند از خدمات تلفن ثابت پارستل بر روی شبکه و اینترنت به همراه مرکز تماس رایگان بهره مند شوند

« بازگشت