با توجه به بروز رسانی سری دوم ارتباطات و لینک های زیر ساختی کلیه شماره های تلفن های ثابت متصل به به آدرس sip3.sipax.ir یا ای پی 212.33.197.29 و سرویس های مرکز تماس رایگان متصل به آدرس ذکر شده از تاریخ 7 مرداد 1398 به مدت 24 ساعت دچار اختلال یا قطع موقت خواهند بود.

« بازگشت