به  دنبال ارایه خدمات ارزنده به هموطنان، تعرفه ثبت ای پی ثابت از 15000 تومان به 10000 تومان و هزینه رانژه مخابراتی (رانژه + جمع آوری) از 15000 تومان به 12000 تومان برای کلیه سرویس های ADSL در سراسر کشور کاهش پیدا کرد

« بازگشت