پیرو درخواست های کاربران به منظور استفاده از خدمات تلفن ثابت و شماره های رند کلیه تعرفه های مربوط به ثبت و خرید شماره های رند برنزی / نقره ای / طلایی و پلاتینیوم به طور بسیار محسوسی کاهش یافت

« بازگشت