همزمان با توسعه خدمات ارتباطی توسط شبکه ارتباطات لوناپارس و با توجه به نیاز مبرم اطلاع از شماره های اضطراری و نحوه استفاده و کاربرد آنان ، کلیه شماره تلفن های اضطراری کشور ایران در سرویس ارتباطی پارستل  فعال و قابل استفاده گردید. ارتباط و استفاده از کلیه این شماره تلفن ها کاملا رایگان می باشد.

کدهای اضطراری (رایگان)
110 پلیس
111 ارتباط با دولت
112 هلال احمر
113 اداره اطلاعات
114 اطلاعات سپاه
115 اورژانس
116 حراست انتظامی
118 اطلاعات تلفن ثابت
120 پلیس راه
121 اتفاقات برق
122 اتفاقات آب
123 اورژانس بهزیستی
124 مبارزه با گرانفروشی
125 آتش نشانی
129 دادگستری

« بازگشت