با توجه به افزایش ظرفیت و توسعه خدمات ارتباطات ثابت ، راه اندازی و تست خطوط تلفن بین الملل ، کلیه سرویس های ارتباطی تلفن ثابت و ارتباطات ثابت از تاریخ 12 آذر ماه 1397 به مدت 72 ساعت دچار اختلال می باشد. لذا تا زمان رفع اختلال و برقراری تماس ها در مرکز تماس کشوری (تهران) 95119292 کلیه کاربران می توانند از مرکز تماس ویژه استان البرز با شماره 02632749124 و استان فارس 07195110100 جهت امور فروش و پشتیبانی خود استفاده نمایند

« بازگشت