با توجه به استفاده روز افزون سرویس های بازاریابی و تبلیغاتی ، امکان استفاده از نرم افزار اختصاصی ارسال پیام صوتی " آترین " لوناپارس در سامانه هوشمند مدیریت ارسال و دریافت پیام کوتاه شبکه ارتباطات لوناپارس محقق شد. کاربران می توانند با بارگزاری پیام های خود نسبت به ارسال آن اقدام و از نتایج استفاده آن بهره مند گردند.

« بازگشت