با توجه به درخواست های مکرر کاربران گرامی و عدم امکان ورود پی در پی در سامانه کاربری برای بررسی و مقدار شارژ باقی مانده ، از این پس کلیه کاربران ارتباطات ثابت و تلفن ثابت " پارستل و الوپارس " می توانند برای استعلام وضعیت شارژ و مدت زمان زمان باقی مانده سرویس خوداز شماره تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، رایتل)  ثبت شده در سامانه کاربری صاحب امتیاز سرویس تلفن ثابت ، کد 1*9511 را به سامانه هوشمند 50005151009511 به صورت پیامک ارسال و پس از لحظاتی اطلاعات سرویس خود را نیز به صورت پیامک دریافت نمایند.

« بازگشت