با توجه به الزام وزارت فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کل کشور ، نسبت به صحت احراز هویت کلیه مشترکین جهت دریافت سرویس ها به اطلاع کلیه کاربران می رساند، ارایه هرگونه خدمات و یا سرویس ها به کاربرانی که نقص مدارک دارند و یا احراز هویت آنان مورد تایید قرار نگرفته است میسر نمی باشد!

لذا از کلیه مشترکین تقاضا می شود جهت استفاده و یا ثبت نام هر یک از سرویس ها مدارک هویتی خود اعم از تصویر پشت و رو کارت ملی + صفحه اول شناسنامه (حقیقی) و مدارک حقوقی (کاربر حقوقی) را پس از ثبت نام و یا تغییر وضعیت سرویس و یا آدرس خود ظرف مدت 24 ساعت از طریق بخش کاربری در سامانه کاربران بارگزاری نمایند.

همچنین با توجه به اینکه برخی کاربران بنا بر دلایلی چند حساب کاربری با عناوین مختلف ایجاد نموده اند به اطلاع میرساند کلیه حساب های بدون احراز هویت مسدود و ارایه خدمات به این حسابها امکان پذیر نخواهد بود

« بازگشت