با توجه به تغییر و افزایش قیمت تعرفه های اپراتورهای ارتباطی همراه ، به اطلاع می رساند هنوز تغییری در رویه و تعرفه مکالمات کلیه سرویس های ارتباطات ثابت شبکه ارتباطات لوناپارس اعمال نگردیده است و کماکان همان مبالغ قبلی در صورت حساب های کاربران لحاظ خواهد گردید. در صورت تغییر هر گونه تعرفه اطلاع رسانی آن به عموم کاربران و هموطنان خواهد شد« بازگشت