به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم ، شارژ 500 هزار تومان و 1 میلیون تومانی تلفن ثابت #پارستل و #الوپارس کلیه کاربران خانگی و سازمانی در سراسر کشور تا تاریخ 12 شهریور ماه 1397 با 10% هدیه شارژ رایگان همراه خواهد بود« بازگشت