با توجه به کاهش نرخ ارز و ثابت ماندن تعرفه فعلی قیمت دلار و یورو، تعرفه ثبت و تمدید کلیه دامنه های بین المللی توسط شبکه ارتباطات لوناپارس از 5 الی 30 درصد کاهش یافت

« بازگشت