گواهینامه های امنیتی SSL

با گواهینامه های ایمن سازی Positive امنیت را به وب سایت های خود هدیه دهید

گواهینامه Positivessl نسخه Single

واگذاری1 ساله / 2 ساله / 3 ساله
صدور آنی پس از پرداخت
نیاز به ارسال مدارک ندارد
دامنه IR پشتیبانی نمی کند
پشتیبانی فقط از 1 دامنه
آدرس بار سبز ندارد
نامحدود Reissue

گواهینامه Positivessl نسخه Wildcard

واگذاری 1 ساله / 2 ساله / 3 ساله
صدور آنی پس از پرداخت
نیاز به ارسال مدارک ندارد
دامنه IR پشتیبانی می کند
پشتیبانی فقط از 1 دامنه
آدرس بار سبز ندارد
نامحدود Reissue