سرویس تلفن ثابت 2 طرفه مرکز تماس پارستاک

بدون هیچگونه تجهیزات مرکز تلفن مجازی و خطوط تلفن دو طرفه کاری خود را راه اندازی کنید

سرویس پارستاک نسخه نقره ای


 
1,200,000ریـال
ماهانه

2,350,000 هزینه نصب و راه اندازی

تعرفه مکالمات 63 ریال تماس شهری
تعرفه مکالمت 750 ریال تماس تلفن همراه
تعرفه مکالمات 390 ریال تماس بین استانی و شهرستان
امکان دریافت Fax ابری
سیستم خوش آمد گویی IVR
ایجاد 5 داخلی مستقل
1 تماس ورودی همزمان
1 تماس خروجی مستقل
1 شماره 8 رقمی کد تهران الوپارس
دارای ضبط مکالمات
انتقال تماس ثابت تا 3 خط
انتقال تماس تلفن همراه تا 2 خط
صف انتظار کاربران تا 2 اپراتور
پیام انتظار تبلیغات
امکان ایجاد صندوق صوتی تا 5 تماس
امکان ایجاد دفتر تلفن تا 50 نفر
پایداری 99.9%


سرویس پارستاک نسخه طلایی


 
1,650,000ریـال
ماهانه

2,350,000 هزینه نصب و راه اندازی

تعرفه مکالمات 33 ریال تماس شهری
تعرفه مکالمت 640 ریال تماس تلفن همراه
تعرفه مکالمات 230 ریال تماس بین استانی و شهرستان
امکان دریافت Fax ابری
سیستم خوش آمد گویی IVR
ایجاد 8 داخلی مستقل
3 تماس ورودی همزمان
2 تماس خروجی مستقل
1 شماره 8 رقمی کد تهران الوپارس
دارای ضبط مکالمات
انتقال تماس ثابت تا 5 خط
انتقال تماس تلفن همراه تا 5 خط
صف انتظار کاربران تا 10 نفر
پیام انتظار تبلیغات
امکان ایجاد صندوق صوتی تا 50 تماس
امکان ایجاد دفتر تلفن تا 200 نفر
پایداری 99.9%


همراه با هر سرویس یا محصول می باشد

   برقراری تماس 2 طرفه
   امکان رؤیت Caller ID تماس گیرنده
   اختصاص یک شماره 8 رقمی کد تهران
   قابل برنامه ریزی روز و شب
   قابل تعریف تلفن داخلی تا 10 کاربر
   امکان راه اندازی منشی تلفنی
   امکان راه اندازی پیام IVR
   امکان راه اندازی fax اینترنتی
   امکان دریافت VoiceMail
   قابلیت برنامه ریزی و دایورت کردن
   امکان انتقال تماس با تلفن همراه
   ایجاد صف انتظار کاربران
   ضبط 24 ساعته مکالمات
   ایجاد اتاق کنفرانس تلفنی
   امکان ایجاد لیست سیاه مخاطبین
   متصل به اپراتورهای ثابت و همراه
   پشتیبانی 24 ساعته
   فعال سازی 24 ساعته

Powered by WHMCompleteSolution